مهار تورم، رشد تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: غذای جدید

تعداد: 16

فریتاتای پنیر

فریتاتای پنیر

07:55

نان تست پنیری 

نان تست پنیری 

08:13

خورشت آوی

خورشت آوی

15:26

دلمه فلفل و بادمجان 

دلمه فلفل و بادمجان 

14:19

فینگر فود دیژه

فینگر فود دیژه

11:51

تاکوی مرغ و سبزیجات 

تاکوی مرغ و سبزیجات 

10:43

آكراس 

آكراس 

10:33

برگر گیاهی

برگر گیاهی

14:14

نان سیر و گشنیز

نان سیر و گشنیز

15:29

کوکو مرغ

کوکو مرغ

11:44

کاپ سبزیجات

کاپ سبزیجات

12:25

رشته پلو

رشته پلو

10:18

جوجه کباب هندی

جوجه کباب هندی

12:05

دلمه کلم قمری یا کلم قمری شکم پر

دلمه کلم قمری یا کلم قمری شکم پر

09:30