سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: ​​​​​​​شاعر قشقایی

تعداد: 2

مستند مأذون شاعر قشقایی

مستند مأذون شاعر قشقایی

33:19

ایل قشقایی

ایل قشقایی

12:30