تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: کارآفرین

تعداد: 28

کارآفرین کواری

کارآفرین کواری

09:35

خانواده کارآفرین     

خانواده کارآفرین     

12:55

کارآفرینان لارستانی

کارآفرینان لارستانی

05:35

از بازیافتی تا کارخانه کارتن سازی

از بازیافتی تا کارخانه کارتن سازی

05:35

مددجوی کارآفرین

مددجوی کارآفرین

06:35

عرقیات میمند

عرقیات میمند

08:55

جوان کارآفرین

جوان کارآفرین

03:35

روزهای سخت بانوی کارآفرین

روزهای سخت بانوی کارآفرین

08:55

کارآفرینی با یک گلدان

کارآفرینی با یک گلدان

02:55

کار آفرینی با حقوق سربازی

کار آفرینی با حقوق سربازی

03:35

حمایت از کار آفرینی و استارت آپ ها

حمایت از کار آفرینی و استارت آپ ها

03:05

معرفی کارآفرین نمونه کشور

معرفی کارآفرین نمونه کشور

17:44

بانوی کارآفرین اِوز

بانوی کارآفرین اِوز

15:46

کارآفرین صفاشهری

کارآفرین صفاشهری

12:43

کارآفرین جوان بخش صنعت

کارآفرین جوان بخش صنعت

17:23

کارستان، پوشاک

کارستان، پوشاک

03:13

کارستان، صنایع چوب

کارستان، صنایع چوب

04:42

کارآفرین مهندسی پزشکی

کارآفرین مهندسی پزشکی

12:06

کارآفرین جوان

کارآفرین جوان

14:14

کارآفرین برتر 98

کارآفرین برتر 98

14:48

مقتدر کار آفرین

مقتدر کار آفرین

16:03

گفت و گو با آقای بهنام توکل

گفت و گو با آقای بهنام توکل

20:18

گفتگوی خانم سمیه جعفری کارآفرین نمونه در برنامه شمعدونی

گفتگوی خانم سمیه جعفری کارآفرین نمونه در برنامه شمعدونی

28:08

فکر برتر-قسمت دوم

فکر برتر-قسمت دوم

08:17

آرایشگری

آرایشگری

04:31

خانم سالاری بانوی کار آفرین

خانم سالاری بانوی کار آفرین

19:17

گفتگو با کارآفرین نمونه استان

گفتگو با کارآفرین نمونه استان

15:43

گفتگوبا آقای یدالله زارعی

گفتگوبا آقای یدالله زارعی

09:15