تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: کیف

تعداد: 13

بافت کیف

بافت کیف

11:17

کیف تریکو

کیف تریکو

19:55

کیف با گلدوزی برجسته

کیف با گلدوزی برجسته

14:35

ادامه آموزش دوخت کیف

ادامه آموزش دوخت کیف

09:00

دوخت کیف

دوخت کیف

08:27

کیف دستی چرم -قسمت سوم

کیف دستی چرم -قسمت سوم

10:40

کیف دستی چرم -قسمت دوم

کیف دستی چرم -قسمت دوم

13:02

دوخت روی کیف-قسمت دوم

دوخت روی کیف-قسمت دوم

09:12

کیف طبله دار

کیف طبله دار

12:00

کیف مدارک مردانه چرم-قسمت سوم

کیف مدارک مردانه چرم-قسمت سوم

14:16

کیف مدارک مردانه چرم-قسمت دوم

کیف مدارک مردانه چرم-قسمت دوم

12:08

جاکیفی آویز

جاکیفی آویز

07:30

کیف سنتی

کیف سنتی

10:55