تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: گوارش

تعداد: 7

تدابیر غذایی برای بعد ماه مبارک رمضان

تدابیر غذایی برای بعد ماه مبارک رمضان

17:35

زخم های گوارشی

زخم های گوارشی

40:49

اثرت مخرب مصرف الکل

اثرت مخرب مصرف الکل

37:04

نفخ دستگاه گوارش

نفخ دستگاه گوارش

20:38

سرطان های دستگاه گوارش

سرطان های دستگاه گوارش

52:44

نقش تغذیه در سلامت دستگاه گوارش

نقش تغذیه در سلامت دستگاه گوارش

21:30