تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: هنری

تعداد: 190

عروسک بافی

عروسک بافی

03:35

قلم زنی روی مس 

قلم زنی روی مس 

07:35

خوشنویسی

خوشنویسی

08:35

نقطه کوبی روی سفال

نقطه کوبی روی سفال

11:55

اصلاح موی سر مردان

اصلاح موی سر مردان

14:35

زیپ و کمری دامن

زیپ و کمری دامن

11:55

ادامه آموزش کاشی هفت رنگ

ادامه آموزش کاشی هفت رنگ

10:55

طراحی و سایه زنی دست

طراحی و سایه زنی دست

13:35

دامن کلوش

دامن کلوش

08:55

دامن چین سوزنی

دامن چین سوزنی

08:35

آموزش معرق ، قسمت 11

آموزش معرق ، قسمت 11

08:35

ویترای روی گلدان پلاستیکی - 2

ویترای روی گلدان پلاستیکی - 2

11:35

خوشنویسی

خوشنویسی

06:35

تابلو نقش برجسته

تابلو نقش برجسته

10:55

جانماز با هنر سوخته نگاری

جانماز با هنر سوخته نگاری

10:35

دوخت چادر و مقنعه

دوخت چادر و مقنعه

08:55

ادامه معرق کاری

ادامه معرق کاری

08:35

ویترای روی گلدون پلاستیکی

ویترای روی گلدون پلاستیکی

08:35

تابلو نقش برجسته

تابلو نقش برجسته

12:55

مانتوی آبشاری

مانتوی آبشاری

09:55

معرق - قسمت نهم

معرق - قسمت نهم

07:35

ادامه آموزش کاشی هفت رنگ

ادامه آموزش کاشی هفت رنگ

13:35

ادامه سوخته نگاری

ادامه سوخته نگاری

08:35

دامن دخترانه

دامن دخترانه

07:55

ادامه کیف تابستانه

ادامه کیف تابستانه

10:55

طراحی گل

طراحی گل

07:35

چینی کردن پلی استر

چینی کردن پلی استر

09:55

بافت کیف تابستانه

بافت کیف تابستانه

11:35

ادامه نقاشی روی سفال

ادامه نقاشی روی سفال

15:35

برجسته کاری روی سفال

برجسته کاری روی سفال

06:55