مهار تورم، رشد تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: شعر خوانی

تعداد: 29

شعرخوانی در وصف لاله های خونین

شعرخوانی در وصف لاله های خونین

02:55

جهان بدون علی خلقتش بهانه ندارد

جهان بدون علی خلقتش بهانه ندارد

04:35

هر که نشنیده‌ست وقتی بوی عشق

هر که نشنیده‌ست وقتی بوی عشق

03:35

 غزلی در وصف حبیب ابن مظاهر (ع)

 غزلی در وصف حبیب ابن مظاهر (ع)

02:55

شعر قشقایی

شعر قشقایی

04:35

 شعر زیبا در وصف حضرت مهدی (ع)

 شعر زیبا در وصف حضرت مهدی (ع)

01:35

از غربت امسال محرم چه بگویم؟

از غربت امسال محرم چه بگویم؟

04:35

شعر خوانی در وصف امام علی(ع)

شعر خوانی در وصف امام علی(ع)

01:15

وصف خفر در شعر بانوی شاعر

وصف خفر در شعر بانوی شاعر

01:35

شعر کودکانه خودباوری

شعر کودکانه خودباوری

01:35

خونه مادر بزرگه هزار تا قصه داره

خونه مادر بزرگه هزار تا قصه داره

03:35

شعر خوانی در وصف شاهچراغ (ع)

شعر خوانی در وصف شاهچراغ (ع)

04:35

شعر خوانی شاعر جهرمی

شعر خوانی شاعر جهرمی

03:35

شعر خوانی شاعر زرقانی به زبان محلی 

شعر خوانی شاعر زرقانی به زبان محلی 

03:35

شعر حماسی درباره زرقان

شعر حماسی درباره زرقان

03:35

دکلمه خوانی نوجوان شیرازی در وصف امام خمینی(ره)

دکلمه خوانی نوجوان شیرازی در وصف امام خمینی(ره)

03:35

شعر خوانی شاعر شیرازی در وصف امام خمینی (ره)

شعر خوانی شاعر شیرازی در وصف امام خمینی (ره)

01:35

وصف فیروزآباد

وصف فیروزآباد

00:55

غزلی در وصف منجی عالم بشریت

غزلی در وصف منجی عالم بشریت

03:35

شعر خوانی شاعر گراشی در وصف امام علی (ع)

شعر خوانی شاعر گراشی در وصف امام علی (ع)

03:35

آستان مهر قسمت چهارم

آستان مهر قسمت چهارم

40:49

نسخه ها و تفاسیر دیوان حافظ

نسخه ها و تفاسیر دیوان حافظ

53:12

روزگار حافظ

روزگار حافظ

34:44

می بی غش - قسمت02

می بی غش - قسمت02

48:39

شعر خوانی شاعر شیرازی

شعر خوانی شاعر شیرازی

00:44

شعر طنز شیرازی

شعر طنز شیرازی

01:20

شعر خوانی دختر اشکنانی

شعر خوانی دختر اشکنانی

01:14

شعر خوانی کافی

شعر خوانی کافی

03:12

شعر خوانی شاعر پارسی

شعر خوانی شاعر پارسی

02:06