سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: دکتر شعرا 

تعداد: 10

قوانین زائد و مازاد

قوانین زائد و مازاد

04:26

دلیل به وجود امدن شهرک های صنعتی

دلیل به وجود امدن شهرک های صنعتی

02:41

مشکلات شهرک های صنعتی

مشکلات شهرک های صنعتی

04:26

جایگاه فارس در استخراج معادن

جایگاه فارس در استخراج معادن

03:09

چالش های صنعت معدن در استان فارس

چالش های صنعت معدن در استان فارس

06:09

مقایسه فارس در کشت زعفران

مقایسه فارس در کشت زعفران

04:42

زعفران جایگزین کشت های پر آب

زعفران جایگزین کشت های پر آب

02:06

سهم ناچیز ایران از بازار جهانی زعفران

سهم ناچیز ایران از بازار جهانی زعفران

02:58

 ظرفیت ها و موانع تولید در  فارس

 ظرفیت ها و موانع تولید در فارس

03:35

تحرک در طب سنتی ایرانی

تحرک در طب سنتی ایرانی

19:40