تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: سالمندان

تعداد: 8

بیماری مفاصل در سالمندان

بیماری مفاصل در سالمندان

12:55

تغذیه سالم سالمندان

تغذیه سالم سالمندان

16:55

ارائه خدمات به سالمندان

ارائه خدمات به سالمندان

10:55

علائم بیماری پارکینسون در سالمندان

علائم بیماری پارکینسون در سالمندان

03:35

اضطراب و بی خوابی در سالمندان

اضطراب و بی خوابی در سالمندان

02:56

در استان-نگهداری از سالمندان

در استان-نگهداری از سالمندان

04:58

ارتباط با سالمندان

ارتباط با سالمندان

13:35

رویدادهای استان 25 آبان ماه

رویدادهای استان 25 آبان ماه

07:27