سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: انتخابات 98

تعداد: 202

نومیدی دشمنان با حضور مردم در انتخابات

نومیدی دشمنان با حضور مردم در انتخابات

36:35

اتمام رای گیری در برخی شهرها - گزارش 21:45

اتمام رای گیری در برخی شهرها - گزارش 21:45

00:51

ایران

ایران

03:17

تمدید انتخابات تا ساعت 22

تمدید انتخابات تا ساعت 22

11:25

گزارش از شهرک میانرود شیراز _20:00

گزارش از شهرک میانرود شیراز _20:00

04:24

ستاد انتخابات استان فارس 19:30

ستاد انتخابات استان فارس 19:30

10:18

فتو کلیپ انتخابات

فتو کلیپ انتخابات

02:11

تمدید زمان رای گیری تا ساعت 20

تمدید زمان رای گیری تا ساعت 20

04:26

گزارش انتخابات از فسا - 19:00

گزارش انتخابات از فسا - 19:00

07:02

جانان

جانان

02:45

بارون

بارون

02:57

انتخابات در فارس - بخش خبری 17:30

انتخابات در فارس - بخش خبری 17:30

06:13

ارتباط با ستاد انتخابات فارس - 16:30

ارتباط با ستاد انتخابات فارس - 16:30

02:40

از پارس تا خزر

از پارس تا خزر

04:00

ارتباط با ستاد انتخابات فارس - 15:10

ارتباط با ستاد انتخابات فارس - 15:10

12:37

خبرهای انتخابات  12:30

خبرهای انتخابات 12:30

05:00

شوق رای اولی ها

شوق رای اولی ها

03:16

حضور پر شور مردم شیراز در انتخابات

حضور پر شور مردم شیراز در انتخابات

04:42

به اسطوره نام ایران زمین

به اسطوره نام ایران زمین

02:45

پویش سلفی در صف

پویش سلفی در صف

00:48

من ایرانیم

من ایرانیم

02:27

استفاده از تکنولوژی پیشرفته در انتخابات

استفاده از تکنولوژی پیشرفته در انتخابات

10:35

انعکاس حماسه آفرینی شیرازی ها در شبکه خبر

انعکاس حماسه آفرینی شیرازی ها در شبکه خبر

01:40

حضور مردم دشمنان را ناکام خواهد کرد

حضور مردم دشمنان را ناکام خواهد کرد

01:03

قضیه برد و باخت نیست، خدمت است

قضیه برد و باخت نیست، خدمت است

01:05

سرنوشت مان در دستان ماست

سرنوشت مان در دستان ماست

04:10

من ایرانیم

من ایرانیم

05:00

هوای تو

هوای تو

03:13

هنرمندان گمپ گلا همراه با مردم در انتخابات

هنرمندان گمپ گلا همراه با مردم در انتخابات

18:31

همدلی سیما و رادیو در انتخابات

همدلی سیما و رادیو در انتخابات

06:01