تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: بیضا

تعداد: 19

روستای شهید آباد -شهرستان بیضا

روستای شهید آباد -شهرستان بیضا

30:36

رزمایش جهادگران فاطمی

رزمایش جهادگران فاطمی

05:54

از مسابقات قرآنی بوانات تا کمک مومنانه اقلید

از مسابقات قرآنی بوانات تا کمک مومنانه اقلید

07:35

از مشکل آب شرب خفر تا منابع طبیعی بیضا

از مشکل آب شرب خفر تا منابع طبیعی بیضا

10:55

از محیط زیست بیضا تا کتیبه تخت جمشید

از محیط زیست بیضا تا کتیبه تخت جمشید

12:55

از مطالبات مردمی تا یادواره شهدای مرودشت

از مطالبات مردمی تا یادواره شهدای مرودشت

10:55

از مشکلات بیضا تا کارآفرینی در بنارویه

از مشکلات بیضا تا کارآفرینی در بنارویه

06:35

از رزمایش بسیجیان بیضا تا معرفی شهید جهرم

از رزمایش بسیجیان بیضا تا معرفی شهید جهرم

10:55

از گلیم بافی قیر و کارزین تا طرحهای عمرانی بیضا

از گلیم بافی قیر و کارزین تا طرحهای عمرانی بیضا

07:35

از معرفی شهید بیضا تا برداشت آنغوزه آباده

از معرفی شهید بیضا تا برداشت آنغوزه آباده

09:35

از کرونا در جهرم تا برداشت انگور بیضا

از کرونا در جهرم تا برداشت انگور بیضا

10:55

بخشش از کازرون تا بیضا

بخشش از کازرون تا بیضا

08:35

کرونا در بیضا

کرونا در بیضا

09:34

کمک های مومنانه در فارس

کمک های مومنانه در فارس

08:10

کمک های مومنانه مرودشت و صنعت بیضا

کمک های مومنانه مرودشت و صنعت بیضا

05:35

رزمایش همدلی در اشکنان و بیضا

رزمایش همدلی در اشکنان و بیضا

07:35

سم پاشی با پهباد

سم پاشی با پهباد

05:15

دانش آموزان بیضا و کمک های مومنانه

دانش آموزان بیضا و کمک های مومنانه

03:30

این چند دقیقه مال شماست 12 آذر

این چند دقیقه مال شماست 12 آذر

04:11