تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: لری

تعداد: 15

زمین پاک نور آباد و رستم

زمین پاک نور آباد و رستم

03:28

کودکان زیبای لر

کودکان زیبای لر

02:05

دردت من تیام

دردت من تیام

03:58

ترانه محلی لری

ترانه محلی لری

03:11

شیرین شیرنم

شیرین شیرنم

03:10

ترانه محلی لری

ترانه محلی لری

04:00

ترانه فارسی لری و ترکی

ترانه فارسی لری و ترکی

05:13

سوزه بلال دل

سوزه بلال دل

03:30

لیدوما

لیدوما

02:55

لر اصیله

لر اصیله

03:53

ترانه محلی لری دی (مادر)

ترانه محلی لری دی (مادر)

03:20

ایران

ایران

04:42

ترانه شاد لری

ترانه شاد لری

02:52

ترانه لری بسیار شاد

ترانه لری بسیار شاد

03:12

بارون (دشمن زیاری) 

بارون (دشمن زیاری) 

02:42