سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: کرونا

تعداد: 339

نقش ویتامین dو c در کمک به بهبود کرونا

نقش ویتامین dو c در کمک به بهبود کرونا

03:38

ماندگاری عوارض کرونا

ماندگاری عوارض کرونا

01:44

بیماری های قلبی و کرونا

بیماری های قلبی و کرونا

03:49

فاز دوم کرونا و بروز بیماری قلبی

فاز دوم کرونا و بروز بیماری قلبی

02:42

پرستار قهرمان

پرستار قهرمان

04:35

چرا مسافرت بزرگ ترین خطر برای شیوع کرونا است؟

چرا مسافرت بزرگ ترین خطر برای شیوع کرونا است؟

01:47

موج سوم کرونا در ایران

موج سوم کرونا در ایران

06:18

موج سوم کرونا در فارس

موج سوم کرونا در فارس

04:59

تفاوت حساسیت ، کرونا و انفولانزا

تفاوت حساسیت ، کرونا و انفولانزا

02:12

مهار کرونا در مهد کودک ها 

مهار کرونا در مهد کودک ها 

03:08

 آموزش غیر حضوری، ملزومات و اقدامات 

 آموزش غیر حضوری، ملزومات و اقدامات 

03:14

توصیه های بهداشتی برای حضور در مدرسه

توصیه های بهداشتی برای حضور در مدرسه

01:54

ماسک های عروسکی غیر استاندارد برای کودکان

ماسک های عروسکی غیر استاندارد برای کودکان

01:48

آیا دانش آموزان دستکش استفاده کنند؟

آیا دانش آموزان دستکش استفاده کنند؟

01:47

چگونگی تعیین تکلیف سرویس مدارس

چگونگی تعیین تکلیف سرویس مدارس

مهارت های کنترل اضطراب در دانش آموزان

مهارت های کنترل اضطراب در دانش آموزان

13:35

کمک مومنانه و رونمایی کتاب

کمک مومنانه و رونمایی کتاب

06:55

بازگشایی مدارس با رعایت دستورالعمل های بهداشتی

بازگشایی مدارس با رعایت دستورالعمل های بهداشتی

05:35

زنگ مدرسه

زنگ مدرسه

01:35

ای وطن

ای وطن

03:35

هم شاگردی سلام

هم شاگردی سلام

01:35

پروتکل های بهداشتی ویژه بازگشایی مدارس

پروتکل های بهداشتی ویژه بازگشایی مدارس

02:05

عزاداری سالار شهیدان در فارس

عزاداری سالار شهیدان در فارس

03:35

پروتکل بهداشتی تذورات

پروتکل بهداشتی تذورات

03:15

نذورات حسینی در روزهای کرونا

نذورات حسینی در روزهای کرونا

03:35

دستوالعمل های بهداشتی کرونا در عزاداری

دستوالعمل های بهداشتی کرونا در عزاداری

03:35

سوگواری در ایام کرونا

سوگواری در ایام کرونا

07:35

اضطراب کرونا در کودکان

اضطراب کرونا در کودکان

06:58

رژیم غذایی در روزهای کرونایی

رژیم غذایی در روزهای کرونایی

06:35

در کجا از ماسک استفاده کنیم؟

در کجا از ماسک استفاده کنیم؟

01:35