سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: دانش آموز

تعداد: 12

 آموزش غیر حضوری، ملزومات و اقدامات 

 آموزش غیر حضوری، ملزومات و اقدامات 

03:14

سرعت اینترنت و کلاس های مجازی مدارس

سرعت اینترنت و کلاس های مجازی مدارس

03:59

عشق و اتحاد

عشق و اتحاد

04:38

توصیه های طلایی برای دانش آموزان در مدرسه

توصیه های طلایی برای دانش آموزان در مدرسه

02:55

تنش و اضطراب در دانش آموزان

تنش و اضطراب در دانش آموزان

44:43

ایران کشورم

ایران کشورم

02:40

استرس دانش آموزان

استرس دانش آموزان

39:46

راهکارهای مقابله با اضطراب جدایی در دانش آموزان

راهکارهای مقابله با اضطراب جدایی در دانش آموزان

18:17

موفقیت تحصیلی در فرزندان

موفقیت تحصیلی در فرزندان

40:30

سرود نوجوانان فارس

سرود نوجوانان فارس

04:25

اردوی راهیان نور دانش آموزی

اردوی راهیان نور دانش آموزی

00:49