تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: دکتر شاهوران

تعداد: 27

کبد چرب

کبد چرب

11:35

بهداشت تغذیه دستگاه گوارش در تابستان

بهداشت تغذیه دستگاه گوارش در تابستان

18:55

تغذیه بعد از ماه رمضان

تغذیه بعد از ماه رمضان

15:35

ویروس کرونا و بیماری گوارش

ویروس کرونا و بیماری گوارش

14:35

درمان فاویسم

درمان فاویسم

06:35

سوزش سر معده

سوزش سر معده

12:46

کیسه صفرا

کیسه صفرا

14:05

بیماری های گوارشی

بیماری های گوارشی

18:13

یرقان بزرگسالان

یرقان بزرگسالان

17:17

بیماری یرقان

بیماری یرقان

19:52

کبد چرب

کبد چرب

20:22

کبد چرب-قسمت دوم

کبد چرب-قسمت دوم

16:06

التهاب روده بزرگ

التهاب روده بزرگ

16:34

سندروم روده تحریک پذیر

سندروم روده تحریک پذیر

16:09

سندروم روده تحریک پذیر

سندروم روده تحریک پذیر

11:39

گرمازدگی

گرمازدگی

18:56

تدابیر غذایی برای بعد ماه مبارک رمضان

تدابیر غذایی برای بعد ماه مبارک رمضان

17:35

بیماری و روزه داری

بیماری و روزه داری

20:38

روزه داری در افراد دیابتی

روزه داری در افراد دیابتی

24:13

بهداشت دستگاه گوارش در ماه رمضان

بهداشت دستگاه گوارش در ماه رمضان

17:41

رفلاکس

رفلاکس

13:19

فاویسم

فاویسم

17:11

مشکلات روده بزرگ

مشکلات روده بزرگ

19:52

نفخ دستگاه گوارش

نفخ دستگاه گوارش

20:38

بیماری یبوست

بیماری یبوست

16:15

سنگ های کیسه صفرا

سنگ های کیسه صفرا

10:21