تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: مقام معظم رهبری

تعداد: 21

رویداد - سخنان رهبری در روز قدس

رویداد - سخنان رهبری در روز قدس

01:50

بیانات رهبر معظم انقلاب در روز قدس

بیانات رهبر معظم انقلاب در روز قدس

00:43

ویدئو کامنت بیانات رهبری ۲۱ فروردین ۹۹ - قسمت اول

ویدئو کامنت بیانات رهبری ۲۱ فروردین ۹۹ - قسمت اول

01:18

جهش تولید ،توصیه ای به مسئولان و مردم

جهش تولید ،توصیه ای به مسئولان و مردم

01:15

فداکاری کادر درمان و گروه های مردمی در مبارزه با کرونا

فداکاری کادر درمان و گروه های مردمی در مبارزه با کرونا

04:47

انتظار یعنی

انتظار یعنی

04:50

احساس نیاز بشر به منجی

احساس نیاز بشر به منجی

06:14

سخنرانی نوروزی رهبر انقلاب خطاب به ملت ایران

سخنرانی نوروزی رهبر انقلاب خطاب به ملت ایران

39:37

نقش مهم فضای مجازی در تحقق شعار

نقش مهم فضای مجازی در تحقق شعار

سخنان رهبری در خصوص انتخابات

سخنان رهبری در خصوص انتخابات

01:37

موفقیت های سپاه از زبان رهبر معظم انقلاب

موفقیت های سپاه از زبان رهبر معظم انقلاب

02:40

پیام رهبر معظم انقلاب در پی سقوط بوئینگ اوکراین

پیام رهبر معظم انقلاب در پی سقوط بوئینگ اوکراین

01:35

دشمنی جبهه مقابل همیشگی و ذاتی است

دشمنی جبهه مقابل همیشگی و ذاتی است

01:59

تسلیت رهبر به خانواده های جان باختگان کرمان

تسلیت رهبر به خانواده های جان باختگان کرمان

01:00

اتمام حضورِ فساد برانگیز آمریکا در منطقه

اتمام حضورِ فساد برانگیز آمریکا در منطقه

01:32

دو کلیدواژه اصلی قیام ۱۹ دی قم

دو کلیدواژه اصلی قیام ۱۹ دی قم

01:54

شهید سلیمانی هم شجاع بود و هم با تدبیر بود

شهید سلیمانی هم شجاع بود و هم با تدبیر بود

01:02

آن شب شیرین

آن شب شیرین

06:56

کهن جامه خویشتن آراستن

کهن جامه خویشتن آراستن

02:29

سید محمد‌رضا رضازاده-قسمت دوم

سید محمد‌رضا رضازاده-قسمت دوم

56:08

ما اول باید از سیم خاردار نفس عبور کنیم

ما اول باید از سیم خاردار نفس عبور کنیم

02:03