حالت نمایش

کلمه کلیدی: شبانه

تعداد: 57

کارشناسان هنرهای نمایشی و زبان های باستان در شمعدونی

کارشناسان هنرهای نمایشی و زبان های باستان در شمعدونی

25:58

آیتم سمنوپزان شب عید

آیتم سمنوپزان شب عید

آقای مهدی زارع فرمانده ارشد آتش نشانی

آقای مهدی زارع فرمانده ارشد آتش نشانی

13:19

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

طنز اصغرآقو با موضوع اجناس خارجی

طنز اصغرآقو با موضوع اجناس خارجی

قدیمی ترین کاسب بازار وکیل قسمت اول

قدیمی ترین کاسب بازار وکیل قسمت اول

طنز اصغرآقو با موضوع واردات خارجی

طنز اصغرآقو با موضوع واردات خارجی

خانواده شهید خادم صادق

خانواده شهید خادم صادق

18:26

نماهنگ

نماهنگ

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

طنز اصغرآقو با موضوع مارک پرستی

طنز اصغرآقو با موضوع مارک پرستی

نماهنگ با صدای علی زندوکیلی

نماهنگ با صدای علی زندوکیلی

آقای عسگری مدیر خیریه ی موسسه ی عطر یاس نبوی

آقای عسگری مدیر خیریه ی موسسه ی عطر یاس نبوی

21:57

خانواده هنرپیشه

خانواده هنرپیشه

ترانه الما

ترانه الما

ترانه سفر کردم

ترانه سفر کردم

گفتگوی مدیر عامل و اعضای موسسه ی خیریه مهدی فاطمه(س)

گفتگوی مدیر عامل و اعضای موسسه ی خیریه مهدی فاطمه(س)

18:15

آیتم بچه محل

آیتم بچه محل

دکتر زهرایی استاد روشندل در برنامه شمعدونی

دکتر زهرایی استاد روشندل در برنامه شمعدونی

همسر شهید سید محمد کدخدا قسمت دوم

همسر شهید سید محمد کدخدا قسمت دوم

همسر شهید سید محمد کدخدا

همسر شهید سید محمد کدخدا

16:57

آشتی دو طایفه با اختلافات زیاد در برنامه شمعدونی

آشتی دو طایفه با اختلافات زیاد در برنامه شمعدونی

نماهنگ بیست و یک روز با صدای مهدی یراحی

نماهنگ بیست و یک روز با صدای مهدی یراحی

آشتی دو طایفه ی روستای زرنجان شهرستان خفر در شمعدونی

آشتی دو طایفه ی روستای زرنجان شهرستان خفر در شمعدونی

29:45

گفتگوی بازیگران گروه تأتر در برنامه شمعدونی

گفتگوی بازیگران گروه تأتر در برنامه شمعدونی

13:03

آیتم اکسیژن

آیتم اکسیژن

بخش دوم گفتگوی ساره جوانمردی و همسرش علی پارسایی

بخش دوم گفتگوی ساره جوانمردی و همسرش علی پارسایی

خواهر و برادر فوتبالیست قسمت دوم

خواهر و برادر فوتبالیست قسمت دوم

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

گفتگوی احد ده بزرگی بخش دوم

گفتگوی احد ده بزرگی بخش دوم

13:13