سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: مبارزه با کرونا

تعداد: 8

تصمیمات سختگیرانه تری اتخاذ شده

تصمیمات سختگیرانه تری اتخاذ شده

03:25

آخرین آمار ابتلا به کرونا - 27 اسفند

آخرین آمار ابتلا به کرونا - 27 اسفند

01:50

معرفی وب سایت شبکه فارس

معرفی وب سایت شبکه فارس

01:23

همه با هم علیه کرونا

همه با هم علیه کرونا

00:52

ضدعفونی معابر و ساختمان ها

ضدعفونی معابر و ساختمان ها

12:34

ضد عفونی کردن شهر

ضد عفونی کردن شهر

09:18

استفاده از ماسک

استفاده از ماسک

04:11

کادر درمانی بیمارستان علی اصغر شیراز

کادر درمانی بیمارستان علی اصغر شیراز

11:29