حالت نمایش

کلمه کلیدی: طنز

تعداد: 131

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

طنز اصغر آقو با موضوع زمین خواری

طنز اصغر آقو با موضوع زمین خواری

طنز اصغر اقو با موضوع  فیلترینگ پیام رسان های پرکابرد

طنز اصغر اقو با موضوع فیلترینگ پیام رسان های پرکابرد

طنز اصغرآقو با موضوع واردات اجناس خارجی

طنز اصغرآقو با موضوع واردات اجناس خارجی

طنز اصغرآقو با موضوع تکدی گری در نقاط توریستی شیراز

طنز اصغرآقو با موضوع تکدی گری در نقاط توریستی شیراز

اصغرآقو با موضوع آلودگی هوا

اصغرآقو با موضوع آلودگی هوا

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به بافت قدیمی شیراز

طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به بافت قدیمی شیراز

طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به آثار باستانی

طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به آثار باستانی

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

طنزاصغرآقو با موضوع به کارگیری افراد غیر بومی در صنعت و معدن فارس

طنزاصغرآقو با موضوع به کارگیری افراد غیر بومی در صنعت و معدن فارس

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

طنز اصغراقو با موضوع بوی بد فاضلاب شرق شیراز

طنز اصغراقو با موضوع بوی بد فاضلاب شرق شیراز

طنز اصغرآقو با موضوع زیرآب زنی قسمت دوم

طنز اصغرآقو با موضوع زیرآب زنی قسمت دوم

طنز اصغرآقو با موضوع زیرآب زنی قسمت اول

طنز اصغرآقو با موضوع زیرآب زنی قسمت اول

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

طنز اصغرآقو با موضوع گرانی اجناس در بازار

طنز اصغرآقو با موضوع گرانی اجناس در بازار

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو با موضوع ارزش دلار و مشکلات مالی

طنز اصغرآقو با موضوع ارزش دلار و مشکلات مالی

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

طنز اصغرآقو با موضوع  ارزش دلار

طنز اصغرآقو با موضوع ارزش دلار

شکر خند 17 فروردین

شکر خند 17 فروردین

36:49

شکر خند 15 فروردین

شکر خند 15 فروردین

33:45

شکر خند 14 فروردین

شکر خند 14 فروردین

30:17

مخارج ازدواج

مخارج ازدواج

06:02

کلبه عشق

کلبه عشق

04:52