حالت نمایش

کلمه کلیدی: طنز

تعداد: 49

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

مستند اصغراقو از اداره ی بوووق

مستند اصغراقو از اداره ی بوووق

طنز اصغرآقو و نوع برخورد با ارباب رجوع در ادارات دولتی قسمت دوم

طنز اصغرآقو و نوع برخورد با ارباب رجوع در ادارات دولتی قسمت دوم

طنز لیلی و مجنون در برنامه ماه بهمن

طنز لیلی و مجنون در برنامه ماه بهمن

ایتم طنز اصغرآقو

ایتم طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

آیتم اصغر آقو قسمت دوم

آیتم اصغر آقو قسمت دوم

طنز اصغرآقو قسمت اول

طنز اصغرآقو قسمت اول

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

نمایش عروسکی

نمایش عروسکی

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

پشت صحنه خودمونی

پشت صحنه خودمونی

06:20

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

آیتم اصغر آقو قسمت دوم

آیتم اصغر آقو قسمت دوم

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

کارشناسی اصغرآقو

کارشناسی اصغرآقو

طنز اصغرآقو

طنز اصغرآقو

اصغرآقو و کارشناسی

اصغرآقو و کارشناسی

طنز اصغرآقو و زلزله

طنز اصغرآقو و زلزله

خودمونی-قسمت پنجم

خودمونی-قسمت پنجم

24:01

اصغر آقو و پرتقال

اصغر آقو و پرتقال

06:50

کیفیت و قیمت میوه ها

کیفیت و قیمت میوه ها

05:35

ترامپ و سخنانش

ترامپ و سخنانش

00:58

عفونت بیمارستانی

عفونت بیمارستانی

04:32

متخصصان بیهوشی

متخصصان بیهوشی

05:09

بی کیفیت و ارزان

بی کیفیت و ارزان

صندلی

صندلی

05:41