مهار تورم، رشد تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: سال جهش تولید

تعداد: 43

تدابیر مجلس یازدهم برای رفع موانع تولید

تدابیر مجلس یازدهم برای رفع موانع تولید

03:35

کاشی نگاری در شیراز 

کاشی نگاری در شیراز 

03:20

 چالش بیمه بیکاری کارگران در روزهای کرونایی

 چالش بیمه بیکاری کارگران در روزهای کرونایی

07:35

تاثیر کرونا بر اقتصاد

تاثیر کرونا بر اقتصاد

05:35

 افتتاح چند طرح عمرانی در فارس

 افتتاح چند طرح عمرانی در فارس

04:35

 آشنایی با فوت و فن قنادی

 آشنایی با فوت و فن قنادی

07:35

آتش نشان ها چه کار می کنند؟

آتش نشان ها چه کار می کنند؟

05:35

 ظرفیت ها و موانع تولید در  فارس

 ظرفیت ها و موانع تولید در فارس

03:35

 آموزش تهیه بستنی به بچه ها

 آموزش تهیه بستنی به بچه ها

03:35

 برنامه های پارک علم و فناوری در سال 99

 برنامه های پارک علم و فناوری در سال 99

03:35

نقش پارک های علم و فناوری در اقتصاد

نقش پارک های علم و فناوری در اقتصاد

03:35

کارگاه ساخت اسباب بازی

کارگاه ساخت اسباب بازی

06:35

پرورش گیاهان در برنامه گمپ گلا

پرورش گیاهان در برنامه گمپ گلا

03:35

پرورش گل برای کودکان

پرورش گل برای کودکان

05:15

نوید رونق تولید در صنعت فارس

نوید رونق تولید در صنعت فارس

02:55

اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش کشور

اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش کشور

04:55

امید بازگشت چند کارخانه فارس به چرخه تولید

امید بازگشت چند کارخانه فارس به چرخه تولید

03:51

به بهانه تملک، کارگاه های تولیدی تعطیل نشوند

به بهانه تملک، کارگاه های تولیدی تعطیل نشوند

03:35

هزار توی کلزا

هزار توی کلزا

06:35

محسوس شدن رشد اقتصادی

محسوس شدن رشد اقتصادی

01:25

کار آفرینی با حقوق سربازی

کار آفرینی با حقوق سربازی

03:35

چرخش یک چرخ، از ویلچر تا چرخ خیاطی

چرخش یک چرخ، از ویلچر تا چرخ خیاطی

05:55

از تولید ماسک تا صادرات چرم

از تولید ماسک تا صادرات چرم

03:35

اختراع قطره چکان آبیاری

اختراع قطره چکان آبیاری

02:01

گسترش محصولات فناورانه، گامی برای تحقق جهش تولید 

گسترش محصولات فناورانه، گامی برای تحقق جهش تولید 

02:55

برنامه استان برای جهش تولید

برنامه استان برای جهش تولید

01:07

جهش تولید در استان فارس

جهش تولید در استان فارس

03:55

افتتاح بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور در لامرد

افتتاح بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور در لامرد

03:35

سخنرانی رئیس جمهور در افتتاح آلومینیوم لامرد

سخنرانی رئیس جمهور در افتتاح آلومینیوم لامرد

11:39

پروژه های آبفا در سال جهش تولید

پروژه های آبفا در سال جهش تولید

02:23