سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: سال جهش تولید

تعداد: 35

 ظرفیت ها و موانع تولید در  فارس

 ظرفیت ها و موانع تولید در فارس

03:35

 آموزش تهیه بستنی به بچه ها

 آموزش تهیه بستنی به بچه ها

03:35

 برنامه های پارک علم و فناوری در سال 99

 برنامه های پارک علم و فناوری در سال 99

03:35

نقش پارک های علم و فناوری در اقتصاد

نقش پارک های علم و فناوری در اقتصاد

03:35

کارگاه ساخت اسباب بازی

کارگاه ساخت اسباب بازی

06:35

پرورش گیاهان در برنامه گمپ گلا

پرورش گیاهان در برنامه گمپ گلا

03:35

پرورش گل برای کودکان

پرورش گل برای کودکان

05:15

نوید رونق تولید در صنعت فارس

نوید رونق تولید در صنعت فارس

02:55

اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش کشور

اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش کشور

04:55

امید بازگشت چند کارخانه فارس به چرخه تولید

امید بازگشت چند کارخانه فارس به چرخه تولید

03:51

به بهانه تملک، کارگاه های تولیدی تعطیل نشوند

به بهانه تملک، کارگاه های تولیدی تعطیل نشوند

03:35

هزار توی کلزا

هزار توی کلزا

06:35

محسوس شدن رشد اقتصادی

محسوس شدن رشد اقتصادی

01:25

کار آفرینی با حقوق سربازی

کار آفرینی با حقوق سربازی

03:35

چرخش یک چرخ، از ویلچر تا چرخ خیاطی

چرخش یک چرخ، از ویلچر تا چرخ خیاطی

05:55

از تولید ماسک تا صادرات چرم

از تولید ماسک تا صادرات چرم

03:35

اختراع قطره چکان آبیاری

اختراع قطره چکان آبیاری

02:01

گسترش محصولات فناورانه، گامی برای تحقق جهش تولید 

گسترش محصولات فناورانه، گامی برای تحقق جهش تولید 

02:55

برنامه استان برای جهش تولید

برنامه استان برای جهش تولید

01:07

جهش تولید در استان فارس

جهش تولید در استان فارس

03:55

افتتاح بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور در لامرد

افتتاح بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور در لامرد

03:35

سخنرانی رئیس جمهور در افتتاح آلومینیوم لامرد

سخنرانی رئیس جمهور در افتتاح آلومینیوم لامرد

11:39

پروژه های آبفا در سال جهش تولید

پروژه های آبفا در سال جهش تولید

02:23

افتتاح صنایع بزرگ پایه در فارس

افتتاح صنایع بزرگ پایه در فارس

02:04

جهش تولید ،توصیه ای به مسئولان و مردم

جهش تولید ،توصیه ای به مسئولان و مردم

01:15

روایت فرامتن از پیام نوروزی مقام معظم رهبری

روایت فرامتن از پیام نوروزی مقام معظم رهبری

12:29

مژده که آمد بهار و سبزه دمید

مژده که آمد بهار و سبزه دمید

00:47

لسان الغیب

لسان الغیب

05:39

آداب و رسوم مردم شیراز در نوروز

آداب و رسوم مردم شیراز در نوروز

10:52

درب حرم همیشه بازه

درب حرم همیشه بازه

07:07