تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: حافظ

تعداد: 28

عشق و وصل

عشق و وصل

07:28

راز ماندگاری حافظ شیرازی

راز ماندگاری حافظ شیرازی

03:35

اخلاق و خانواده در شعر حافظ

اخلاق و خانواده در شعر حافظ

13:21

می بی غش-حافظ و شیراز

می بی غش-حافظ و شیراز

42:02

تفال به دیوان خواجه اهل راز

تفال به دیوان خواجه اهل راز

03:35

حافظ خوانی در یلدا

حافظ خوانی در یلدا

04:51

مصرع بعدی رو تو بگو

مصرع بعدی رو تو بگو

02:04

حافظ از نگاهی دیگر

حافظ از نگاهی دیگر

14:15

خوشبختی از نگاه حافظ (قسمت دوم)

خوشبختی از نگاه حافظ (قسمت دوم)

14:07

خوشبختی از نگاه خواجه اهل راز

خوشبختی از نگاه خواجه اهل راز

21:24

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز

05:09

دمنوش

دمنوش

02:32

حافظ

حافظ

02:33

سالروز حافظ

سالروز حافظ

17:55

سالار موسیقی ایران

سالار موسیقی ایران

45:22

حافظ پژوهی

حافظ پژوهی

18:06

سیزدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب پارسی

سیزدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب پارسی

13:03

حافظ خوانی

حافظ خوانی

01:20

حافظ شناسی

حافظ شناسی

31:25

آواز و حافظ

آواز و حافظ

04:24

استاد نعمتی حافظ شناس

استاد نعمتی حافظ شناس

43:19

حافظ شناسی ، شیراز شناسی

حافظ شناسی ، شیراز شناسی

14:39

استاد نعمتی

استاد نعمتی

32:35

خورشید های سه گانه

خورشید های سه گانه

20:24

حافظیه

حافظیه

04:36

حافظ شناسی

حافظ شناسی

19:02

بزرگ داشت مقام حافظ

بزرگ داشت مقام حافظ

45:52

حافظ خوانی

حافظ خوانی

02:29