سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: بیمه بیکاری

تعداد: 4

رانندگان اتوبوس شامل بیمه بیکاری میشوند؟

رانندگان اتوبوس شامل بیمه بیکاری میشوند؟

00:40

10 شخص شامل بیمه بیکاری

10 شخص شامل بیمه بیکاری

03:02

پرداخت بیمه بیکاری به مشاغل دهگانه

پرداخت بیمه بیکاری به مشاغل دهگانه

02:05

تلاش برای ایجاد اشتغال در فارس

تلاش برای ایجاد اشتغال در فارس

05:29