تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: بیمه بیکاری

تعداد: 6

  بیمه بیکاری کارگران در ایام کرونا

  بیمه بیکاری کارگران در ایام کرونا

03:25

پرداخت بیمه بیکاری

پرداخت بیمه بیکاری

01:47

رانندگان اتوبوس شامل بیمه بیکاری میشوند؟

رانندگان اتوبوس شامل بیمه بیکاری میشوند؟

00:40

10 شخص شامل بیمه بیکاری

10 شخص شامل بیمه بیکاری

03:02

پرداخت بیمه بیکاری به مشاغل دهگانه

پرداخت بیمه بیکاری به مشاغل دهگانه

02:05

تلاش برای ایجاد اشتغال در فارس

تلاش برای ایجاد اشتغال در فارس

05:29