تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: حجت الاسلام والمسلمین موسوی مدیر

تعداد: 5

بازسازی و استفاده از کاروان سرا متروکه

بازسازی و استفاده از کاروان سرا متروکه

01:38

اطعام نیازمندان و سبد ارزاق

اطعام نیازمندان و سبد ارزاق

02:06

اقدامات سازمان اوقاف در سال 98

اقدامات سازمان اوقاف در سال 98

05:28

اقدامات سازمان اوقاف برای مقابله با کرونا

اقدامات سازمان اوقاف برای مقابله با کرونا

06:19

چشم انداز سازمان اوقاف در سال 99

چشم انداز سازمان اوقاف در سال 99

01:06