مهار تورم، رشد تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: رئیس جمهور

تعداد: 10

مصوبات سفر رئیس جمهور به فارس

مصوبات سفر رئیس جمهور به فارس

05:44

رفع موانع در زمینه اشتغال

رفع موانع در زمینه اشتغال

حل مشکلات به همت مردم و مسئولین

حل مشکلات به همت مردم و مسئولین

خوداشتغالی بانوان و کوتاه کردن دست دلالان

خوداشتغالی بانوان و کوتاه کردن دست دلالان

صحبت های استاندار فارس در خصوص سفر رئیس جمهور به فارس

صحبت های استاندار فارس در خصوص سفر رئیس جمهور به فارس

01:02

جلسه مجمع نمایندگان فارس با محسن رضایی

جلسه مجمع نمایندگان فارس با محسن رضایی

12:55

استقبال رئیس جمهور از پیشنهاد استاندار فارس

استقبال رئیس جمهور از پیشنهاد استاندار فارس

01:35

جهش تولید در استان فارس

جهش تولید در استان فارس

03:55

افتتاح بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور در لامرد

افتتاح بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور در لامرد

03:35

سخنرانی رئیس جمهور در افتتاح آلومینیوم لامرد

سخنرانی رئیس جمهور در افتتاح آلومینیوم لامرد

11:39