مهار تورم، رشد تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: دکتر روحانی

تعداد: 6

جهش تولید در استان فارس

جهش تولید در استان فارس

03:55

افتتاح بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور در لامرد

افتتاح بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور در لامرد

03:35

سخنرانی رئیس جمهور در افتتاح آلومینیوم لامرد

سخنرانی رئیس جمهور در افتتاح آلومینیوم لامرد

11:39

افتتاح بیمارستان لامرد با دستور رئیس جمهور

افتتاح بیمارستان لامرد با دستور رئیس جمهور

02:27

افتتاح کارخانه آلومینیوم لامرد

افتتاح کارخانه آلومینیوم لامرد

01:48

افتتاح ورزشگاه شهید سلیمانی در لامرد

افتتاح ورزشگاه شهید سلیمانی در لامرد

03:50