تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: صنایع آلمینیوم لامرد

تعداد: 2

سخنرانی رئیس جمهور در افتتاح آلومینیوم لامرد

سخنرانی رئیس جمهور در افتتاح آلومینیوم لامرد

11:39

افتتاح کارخانه آلومینیوم لامرد

افتتاح کارخانه آلومینیوم لامرد

01:48