سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: دکتر پولادفر

تعداد: 8

راهکارهای کاهش اضطراب بچه ها در کرونا

راهکارهای کاهش اضطراب بچه ها در کرونا

05:35

مراقبت از کودکان در ایام کرونا

مراقبت از کودکان در ایام کرونا

04:35

زنگ خطر بیماری در کودکان

زنگ خطر بیماری در کودکان

03:35

افزایش کاوازاکی با شیوع کرونا

افزایش کاوازاکی با شیوع کرونا

03:35

توصیه های طلایی برای دانش آموزان در مدرسه

توصیه های طلایی برای دانش آموزان در مدرسه

02:55

میزان مصرف مکمل های دارویی در کودکان 

میزان مصرف مکمل های دارویی در کودکان 

01:35

واکسن کودکان در ایام کرونا

واکسن کودکان در ایام کرونا

01:35

 تفاوت بیماری کرونا در کودکان و بزرگسالان

 تفاوت بیماری کرونا در کودکان و بزرگسالان

02:55