سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: دکتر بذرافشان

تعداد: 5

راههای پرداخت زکات فطره

راههای پرداخت زکات فطره

03:35

راه های کاهش استرس در ایام بیماری کرونا

راه های کاهش استرس در ایام بیماری کرونا

03:35

حمایت از ایتام و محسنین در ایام کرونا

حمایت از ایتام و محسنین در ایام کرونا

02:35

مشارکت خیران در ساخت مسکن برای نیازمندان 

مشارکت خیران در ساخت مسکن برای نیازمندان 

02:35

حمایت کمیته امداد فارس از آسیب دیدگان کرونا 

حمایت کمیته امداد فارس از آسیب دیدگان کرونا 

03:35