سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: پروفسور کجوری

تعداد: 4

تاثیر الکل بر جنین در دوران بارداری

تاثیر الکل بر جنین در دوران بارداری

03:35

توصیه های پزشکی در مواجهه با شایعات 

توصیه های پزشکی در مواجهه با شایعات 

00:55

عوارض مصرف الکل در بدن

عوارض مصرف الکل در بدن

 علائم جدید کرونا در کودکان و بیماران قلبی

 علائم جدید کرونا در کودکان و بیماران قلبی

01:55