سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: ضربان

تعداد: 20

کرونا در بیماران پیوند اعضا

کرونا در بیماران پیوند اعضا

03:35

آیا کرونا با پیوند ریه درمان می شود؟

آیا کرونا با پیوند ریه درمان می شود؟

01:35

تاثیر الکل بر جنین در دوران بارداری

تاثیر الکل بر جنین در دوران بارداری

03:35

توصیه های پزشکی در مواجهه با شایعات 

توصیه های پزشکی در مواجهه با شایعات 

00:55

عوارض مصرف الکل در بدن

عوارض مصرف الکل در بدن

 توصیه های پزشکی در خصوص مصرف دخانیات

 توصیه های پزشکی در خصوص مصرف دخانیات

03:35

تاثیر مصرف دخانیات والدین بر سلامت نوزدان

تاثیر مصرف دخانیات والدین بر سلامت نوزدان

03:35

پیشگیری از کرونا در کودکان اوتیسم

پیشگیری از کرونا در کودکان اوتیسم

03:35

خطر ابتلای کودکان اوتیسم به کرونا

خطر ابتلای کودکان اوتیسم به کرونا

03:35

چگونگی زندگی با ویروس کرونا

چگونگی زندگی با ویروس کرونا

03:35

جشن عروسی در ایام کرونا

جشن عروسی در ایام کرونا

00:55

حباب اجتماعی در ایام کرونا

حباب اجتماعی در ایام کرونا

00:55

مدت زمان استفاده از ماسک

مدت زمان استفاده از ماسک

02:55

انواع ماسک ها برای پیشگیری از کرونا

انواع ماسک ها برای پیشگیری از کرونا

04:55

هشدار، الکل از کرونا پیشگیری نمی کند

هشدار، الکل از کرونا پیشگیری نمی کند

02:55

 ارتباط کرونا و استعمال دخانیات 

 ارتباط کرونا و استعمال دخانیات 

03:35

تاثیر دود دخانیات بر اطرافیان 

تاثیر دود دخانیات بر اطرافیان 

03:35

 ببینید، کرونا و سیگار با ریه ها چه کار می کنن

 ببینید، کرونا و سیگار با ریه ها چه کار می کنن

01:35

تفاوت علائم تنفسی در بیماران ریوی و کرونایی

تفاوت علائم تنفسی در بیماران ریوی و کرونایی

01:55