سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: انتخابات

تعداد: 250

نومیدی دشمنان با حضور مردم در انتخابات

نومیدی دشمنان با حضور مردم در انتخابات

36:35

مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی

05:39

از پارس تا خزر

از پارس تا خزر

04:00

ارتباط با ستاد انتخابات فارس - 15:10

ارتباط با ستاد انتخابات فارس - 15:10

12:37

خبرهای انتخابات  12:30

خبرهای انتخابات 12:30

05:00

شوق رای اولی ها

شوق رای اولی ها

03:16

حضور پر شور مردم شیراز در انتخابات

حضور پر شور مردم شیراز در انتخابات

04:42

به اسطوره نام ایران زمین

به اسطوره نام ایران زمین

02:45

پویش سلفی در صف

پویش سلفی در صف

00:48

من ایرانیم

من ایرانیم

02:27

استفاده از تکنولوژی پیشرفته در انتخابات

استفاده از تکنولوژی پیشرفته در انتخابات

10:35

انعکاس حماسه آفرینی شیرازی ها در شبکه خبر

انعکاس حماسه آفرینی شیرازی ها در شبکه خبر

01:40

حضور مردم دشمنان را ناکام خواهد کرد

حضور مردم دشمنان را ناکام خواهد کرد

01:03

قضیه برد و باخت نیست، خدمت است

قضیه برد و باخت نیست، خدمت است

01:05

سر دوراهی های زندگی چکار می کنی؟

سر دوراهی های زندگی چکار می کنی؟

05:34

سرنوشت مان در دستان ماست

سرنوشت مان در دستان ماست

04:10

من ایرانیم

من ایرانیم

05:00

هوای تو

هوای تو

03:13

هنرمندان گمپ گلا همراه با مردم در انتخابات

هنرمندان گمپ گلا همراه با مردم در انتخابات

18:31

همدلی سیما و رادیو در انتخابات

همدلی سیما و رادیو در انتخابات

06:01

مردم و مردم سالاری دینی

مردم و مردم سالاری دینی

36:52

انتظارات مردم از نمایندگان

انتظارات مردم از نمایندگان

03:54

داغ های مجازی در بهارستان 11

داغ های مجازی در بهارستان 11

04:15

مردم چه می خواهند؟

مردم چه می خواهند؟

03:49

عشمون ایرانی آباد

عشمون ایرانی آباد

03:56

فصل انتخاب

فصل انتخاب

23:32

ایل قشقایی آماده خلق حماسه

ایل قشقایی آماده خلق حماسه

23:02

ایل عرب خمسه آماده حضور در انتخابات

ایل عرب خمسه آماده حضور در انتخابات

13:56

دوربین مخفی انتخاباتی 02

دوربین مخفی انتخاباتی 02

06:57

دوربین مخفی انتخاباتی 01

دوربین مخفی انتخاباتی 01

07:25