مهار تورم، رشد تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: جهش تولید

تعداد: 10

طراحی سیستم های برقی

طراحی سیستم های برقی

03:35

شرکت دانش بنیان پتروآزما

شرکت دانش بنیان پتروآزما

03:02

تولید الکل طبی و صنعتی

تولید الکل طبی و صنعتی

04:22

تولید و چاپ کتاب

تولید و چاپ کتاب

09:13

بانوی کار آفرین

بانوی کار آفرین

10:30

جهش تولید

جهش تولید

05:32

اقدامات استانداری برای جهش تولید

اقدامات استانداری برای جهش تولید

01:38

شهرک های صنعتی شهرستان

شهرک های صنعتی شهرستان

02:48

مشکلات شهرک های صنعتی

مشکلات شهرک های صنعتی

04:26

کاشی نگاری در شیراز 

کاشی نگاری در شیراز 

03:20