سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: هنری

تعداد: 38

دراسنا یا گل پرچمی

دراسنا یا گل پرچمی

03:35

آویز حوله و دستگیره

آویز حوله و دستگیره

11:17

دوخت لباس محلی

دوخت لباس محلی

12:53

پتینه

پتینه

09:07

کیف چرمی

کیف چرمی

07:55

رنگ آمیزی سفال

رنگ آمیزی سفال

06:47

جا سوییچی

جا سوییچی

08:45

رنگ آمیزی سفال

رنگ آمیزی سفال

05:33

کیف پارچه ای

کیف پارچه ای

17:54

آویز زینتی

آویز زینتی

09:53

بلوز بافتنی

بلوز بافتنی

10:25

آموزش گل طبیعی

آموزش گل طبیعی

11:04

جواهر دوزی و روبان دوزی

جواهر دوزی و روبان دوزی

11:58

نما کاشی قسمت آخر

نما کاشی قسمت آخر

11:22

آموزش تزیین لباس

آموزش تزیین لباس

13:19

آموزش آیه قرآنی

آموزش آیه قرآنی

09:02

نما کاشی

نما کاشی

05:42

مگنت یخچالی

مگنت یخچالی

06:19

آموزش خیاطی (آستین مچ دار)

آموزش خیاطی (آستین مچ دار)

10:51

کیف چرم قسمت سوم

کیف چرم قسمت سوم

10:27

بافت سبد

بافت سبد

12:25

جا مدادی گچی

جا مدادی گچی

12:41

آیه قرآنی

آیه قرآنی

08:16

نما کاشی قسمت اول

نما کاشی قسمت اول

09:51

اموزش اینه در بخش هنر در خانه

اموزش اینه در بخش هنر در خانه

10:15

آموزش خاتم حاشیه صندوق

آموزش خاتم حاشیه صندوق

14:40

دورگیری روی ظرف شیشه ای

دورگیری روی ظرف شیشه ای

09:19

آموزش زیپ شلوار

آموزش زیپ شلوار

10:50

آموزش نگهداری و تکثیر گل کالانکوئه

آموزش نگهداری و تکثیر گل کالانکوئه

12:01

آموزش بافت گلیم

آموزش بافت گلیم