تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: هنری

تعداد: 79

معرق زمینه رنگ

معرق زمینه رنگ

09:59

معرق - قسمت دوازدهم

معرق - قسمت دوازدهم

10:55

آموزش نقش برجسته

آموزش نقش برجسته

11:55

نقاشی روی سفال

نقاشی روی سفال

11:35

دوخت کیف جانماز

دوخت کیف جانماز

05:35

نقطه کوبی روی قاب

نقطه کوبی روی قاب

10:55

مکرومه بافی روی شیشه

مکرومه بافی روی شیشه

12:55

 عکاسی - قسمت اول

 عکاسی - قسمت اول

08:35

هنر نقطه کوب

هنر نقطه کوب

11:35

 کاشی هفت رنگ شیراز

 کاشی هفت رنگ شیراز

07:35

کاشی هفت رنگ

کاشی هفت رنگ

12:55

آموزش عروسک بافی

آموزش عروسک بافی

11:14

سفال سازی 

سفال سازی 

08:55

منبت کاری

منبت کاری

11:35

استان فارس طلایه دار ثبت ملی گره های قالی

استان فارس طلایه دار ثبت ملی گره های قالی

04:35

کیف دوشی زنانه

کیف دوشی زنانه

12:55

زیر بشقابی

زیر بشقابی

09:35

 عروسک بافی

 عروسک بافی

12:35

 نگین کوبی روی لباس

 نگین کوبی روی لباس

12:55

جاشمعی با خمیر

جاشمعی با خمیر

18:35

طراحی بر روی رحل قرآن

طراحی بر روی رحل قرآن

12:55

بافت شال رو دوشی

بافت شال رو دوشی

17:35

نقطه کوبی بر روی آینه ام دی اف

نقطه کوبی بر روی آینه ام دی اف

07:35

بافت آویز اتاق کودک

بافت آویز اتاق کودک

20:55

دوخت مقنعه و الگوی پیراهن مردانه

دوخت مقنعه و الگوی پیراهن مردانه

15:35

قلاب بافی چرم و جیر

قلاب بافی چرم و جیر

15:35

آینه سنتی

آینه سنتی

10:35

بافت شال رو دوشی

بافت شال رو دوشی

15:35

طراحی سیب

طراحی سیب

08:35

دوخت شومیز

دوخت شومیز

11:35