سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: اقتصاد مقاومتی

تعداد: 13

اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش کشور

اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش کشور

04:55

هزار توی کلزا

هزار توی کلزا

06:35

چرخش یک چرخ، از ویلچر تا چرخ خیاطی

چرخش یک چرخ، از ویلچر تا چرخ خیاطی

05:55

از تولید ماسک تا صادرات چرم

از تولید ماسک تا صادرات چرم

03:35

اختراع قطره چکان آبیاری

اختراع قطره چکان آبیاری

02:01

انتخابات راهی برای توسعه کشور

انتخابات راهی برای توسعه کشور

45:27

گفت و گو با معاون وزیر صنعت

گفت و گو با معاون وزیر صنعت

52:26

گفت و گو با استاندار

گفت و گو با استاندار

57:27

نماز جمعه 12 مهرماه 98

نماز جمعه 12 مهرماه 98

47:00

پروژه های عمرانی استان

پروژه های عمرانی استان

47:39

از خودت بخر -3

از خودت بخر -3

13:58

زندگی

زندگی

19:04

کمی آنسوتر

کمی آنسوتر

24:48