تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: کنکور

تعداد: 13

نحوه برگزاری کنکور 1400

نحوه برگزاری کنکور 1400

03:09

تدابیر سازمان سنجش برای برگزاری کنکور

تدابیر سازمان سنجش برای برگزاری کنکور

20:35

کنکور

کنکور

02:29

برنامه مطالعاتی شخصی برای کنکور

برنامه مطالعاتی شخصی برای کنکور

05:15

نکات کنکوری

نکات کنکوری

04:16

نزدیک کنکور

نزدیک کنکور

05:13

صحبت های حسینی بای در خوشاشیراز

صحبت های حسینی بای در خوشاشیراز

بردیا ضمیری رتبه برتر کنکور

بردیا ضمیری رتبه برتر کنکور

03:39

من یه ستاره ام

من یه ستاره ام

02:38

مطالعه در نوروز

مطالعه در نوروز

05:56

خلاصه نویسی

خلاصه نویسی

05:57

شیرازی ها تک رقمی در کنکور

شیرازی ها تک رقمی در کنکور

14:04

اصغر آقو

اصغر آقو

05:01