تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: یارانه

تعداد: 28

آیا نظارت ها کافی است؟

آیا نظارت ها کافی است؟

07:48

تاثیر کشفیات احتکار بر قیمت بازار

تاثیر کشفیات احتکار بر قیمت بازار

03:49

صدای شما بسته 94

صدای شما بسته 94

05:04

یارانه افراد مجرد بالای 35 سال

یارانه افراد مجرد بالای 35 سال

01:07

محاسبه دهکِ حقوق بگیران در پرداخت یارانه ها

محاسبه دهکِ حقوق بگیران در پرداخت یارانه ها

03:35

فواید اصلاح ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور

فواید اصلاح ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور

04:35

صدای شما بسته 92

صدای شما بسته 92

06:35

پرداخت تسهیلات حمایتی به تولیدکنندگان دام و طیور

پرداخت تسهیلات حمایتی به تولیدکنندگان دام و طیور

03:35

صدای شما بسته 91

صدای شما بسته 91

07:35

نظارت بر تولید، تامین و توزیع اقلام اساسی

نظارت بر تولید، تامین و توزیع اقلام اساسی

04:35

نحوه ثبت اعتراض بازماندگان طرح مردمی سازی یارانه ها

نحوه ثبت اعتراض بازماندگان طرح مردمی سازی یارانه ها

04:35

تمدید مهلت اعتراض به بازماندگان یارانه ها

تمدید مهلت اعتراض به بازماندگان یارانه ها

01:35

رصد بازار در فسا

رصد بازار در فسا

05:35

معایب تخصیص یارانه با ارز4200

معایب تخصیص یارانه با ارز4200

04:20

فرآیند ثبت اعتراض به حذف از یارانه ها

فرآیند ثبت اعتراض به حذف از یارانه ها

01:35

ثبات در وضعیت بازار

ثبات در وضعیت بازار

04:35

تشدید برخورد با محتکران و گران فروشان

تشدید برخورد با محتکران و گران فروشان

03:35

تشدید نظارت بازرسان بر بازار

تشدید نظارت بازرسان بر بازار

04:35

مزایای یارانه های جدید

مزایای یارانه های جدید

01:17

 توزیع عادلانه یارانه ها

 توزیع عادلانه یارانه ها

03:12

چگونگی مکانیزم توزیع نان و اقلام اساسی

چگونگی مکانیزم توزیع نان و اقلام اساسی

04:35

آیا رقم یارانه ها تا پایان سال ثابت می ماند؟

آیا رقم یارانه ها تا پایان سال ثابت می ماند؟

04:35

تامین و نظارت بر همه کالاهای اساسی در استان

تامین و نظارت بر همه کالاهای اساسی در استان

03:35

برخورد قاطع با گران فروشان

برخورد قاطع با گران فروشان

03:35

تاثیر طرح مردمی کردن یارانه ها بر قیمت اجناس

تاثیر طرح مردمی کردن یارانه ها بر قیمت اجناس

04:35

ضرورت حذف یارانه های قدیم چه بود؟

ضرورت حذف یارانه های قدیم چه بود؟

03:35