تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: اشتغال

تعداد: 13

قالی بافی در آباده

قالی بافی در آباده

06:35

باور، کلید شکوفایی معلولان

باور، کلید شکوفایی معلولان

05:55

اشتغال زایی، افق بسیج برای سازندگی کشور

اشتغال زایی، افق بسیج برای سازندگی کشور

01:35

استان فارس بالاترین رتبه در ایجاد تعاونی

استان فارس بالاترین رتبه در ایجاد تعاونی

02:50

تلاش برای ایجاد اشتغال در فارس

تلاش برای ایجاد اشتغال در فارس

05:29

دستاوردهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس

دستاوردهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس

18:08

نقش شرکت های دانش بنیان در کسب و کار

نقش شرکت های دانش بنیان در کسب و کار

56:10

پروژه های عمرانی استان

پروژه های عمرانی استان

47:39

بودجه سال 98

بودجه سال 98

53:10

اشتغال روستایی

اشتغال روستایی

52:27

تار و پود-قسمت اول

تار و پود-قسمت اول

54:47

اصغر آقو-قسمت دوم

اصغر آقو-قسمت دوم

07:29

اصغر آقو

اصغر آقو

07:55