تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: شاعر

تعداد: 38

غزلی در وصف حر بن ریاحی

غزلی در وصف حر بن ریاحی

04:35

قصیده ای در وصف سالار شهیدان

قصیده ای در وصف سالار شهیدان

04:35

غدیر در شعر

غدیر در شعر

04:35

شعری برای خفر

شعری برای خفر

05:35

محمد جواد حسن شاهی

محمد جواد حسن شاهی

15:35

شعرخوانی احد ده بزرگی شاعر آیینی

شعرخوانی احد ده بزرگی شاعر آیینی

07:59

شعر عشق

شعر عشق

04:35

شوریده شیرازی

شوریده شیرازی

03:35

فریدون توللی

فریدون توللی

04:35

پاسارگاد

پاسارگاد

04:35

شاعر ارسنجانی

شاعر ارسنجانی

05:51

 بانوی شاعر شیرازی

 بانوی شاعر شیرازی

04:35

اشعار شاعر جهرمی

اشعار شاعر جهرمی

08:35

 روزهای زیبای انقلاب

 روزهای زیبای انقلاب

03:35

مستند مأذون شاعر قشقایی

مستند مأذون شاعر قشقایی

33:19

بابا فغانی شیرازی

بابا فغانی شیرازی

03:28

شعر خوانی در وصف امیرالمومنین (ع)

شعر خوانی در وصف امیرالمومنین (ع)

04:38

شعر میمندی

شعر میمندی

03:35

شعر حماسی درباره زرقان

شعر حماسی درباره زرقان

03:35

فیروزآباد در شاهنامه فردوسی

فیروزآباد در شاهنامه فردوسی

03:35

وصف فیروزآباد

وصف فیروزآباد

00:55

شعرخوانی شاعر فیروزآبادی

شعرخوانی شاعر فیروزآبادی

03:21

دکلمه خوانی بانوی شیرازی

دکلمه خوانی بانوی شیرازی

02:15

شعر خوانی هادی فردوسی

شعر خوانی هادی فردوسی

02:03

نگینی از گوهر

نگینی از گوهر

03:00

شعر طنز شیرازی

شعر طنز شیرازی

01:20

بداهه سرایی بانوی شاعر پارسی

بداهه سرایی بانوی شاعر پارسی

02:36

خورشید را غرق خجالت کردی

خورشید را غرق خجالت کردی

03:32

طنز پرداز و شاعر

طنز پرداز و شاعر

16:52

دی که می آید شکوفه ها می خندن

دی که می آید شکوفه ها می خندن

02:30