تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: دیابت

تعداد: 15

بیماری دیابت

بیماری دیابت

37:35

پیشگیری از دیابت

پیشگیری از دیابت

02:55

مراقبت از بیماران دیابتی

مراقبت از بیماران دیابتی

05:35

مراقبت های بیماران قلبی و دیابتی در ایام کرونا

مراقبت های بیماران قلبی و دیابتی در ایام کرونا

01:35

کوکی جو و گردو

کوکی جو و گردو

12:52

دیابت

دیابت

04:15

دیابت در طب سنتی

دیابت در طب سنتی

17:59

تغذیه در بیماران دیابتی

تغذیه در بیماران دیابتی

18:43

روزه داری در افراد دیابتی

روزه داری در افراد دیابتی

24:13

مصرف شیرینی در افراد دیابتی

مصرف شیرینی در افراد دیابتی

14:49

تغذیه در بیماری دیابت

تغذیه در بیماری دیابت

14:11

دیابت

دیابت

40:28

دیابت در کودکان

دیابت در کودکان

45:23

دیابت در طب سنتی

دیابت در طب سنتی

43:41