تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
به وقت ترانه
جان منی تو

جان منی تو

تعداد بازدید: 4603

قلب ساعتی

قلب ساعتی

تعداد بازدید: 3794

کجایی

کجایی

تعداد بازدید: 3777

گریه یواشکی

گریه یواشکی

تعداد بازدید: 3793

همیشه یکی هست

همیشه یکی هست

تعداد بازدید: 4263

بلرزون

بلرزون

تعداد بازدید: 3664

عاشق شدم من

عاشق شدم من

تعداد بازدید: 4039

منو ببخش

منو ببخش

تعداد بازدید: 3955

روزا میگذرن

روزا میگذرن

تعداد بازدید: 3813

قدم میزنم

قدم میزنم

تعداد بازدید: 3784

دلگیرم

دلگیرم

تعداد بازدید: 3838

پریزاد

پریزاد

تعداد بازدید: 4179

تویی تو

تویی تو

تعداد بازدید: 3759

دوباره تو

دوباره تو

تعداد بازدید: 4006

پیر شدم

پیر شدم

تعداد بازدید: 3650

سی سالگی

سی سالگی

تعداد بازدید: 3946

از اول

از اول

تعداد بازدید: 3812

آی دل خودم

آی دل خودم

تعداد بازدید: 5162

مه دخت

مه دخت

تعداد بازدید: 4059

حاکم احساس

حاکم احساس

تعداد بازدید: 3796

شاید

شاید

تعداد بازدید: 3717

اشتیاق

اشتیاق

تعداد بازدید: 4014

عید

عید

تعداد بازدید: 3956

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

تعداد بازدید: 4267

دلمو میدم بهت

دلمو میدم بهت

تعداد بازدید: 3934

آخرین منجی

آخرین منجی

تعداد بازدید: 3984

دوران عاشقی

دوران عاشقی

تعداد بازدید: 3760

روزگار

روزگار

تعداد بازدید: 3909

حیک

حیک

تعداد بازدید: 19625

جز عشق نمیخواهم

جز عشق نمیخواهم

تعداد بازدید: 3710