تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
خاطرات بازیگر شیرازی از مستند آینه داران

خاطرات بازیگر شیرازی از مستند آینه داران

01:35

نگهداری از اماکن تاریخی دغدغه مخترع شیرازی

نگهداری از اماکن تاریخی دغدغه مخترع شیرازی

05:35

خاطرات فوتبالی شاه غلام 

خاطرات فوتبالی شاه غلام 

05:35

آخرین وضعیت شیراز پس از  بارندگی های اخیر

آخرین وضعیت شیراز پس از  بارندگی های اخیر

05:35

بازار حاج اصغر

بازار حاج اصغر

05:35

حال مزرعه دلتون چطوره؟

حال مزرعه دلتون چطوره؟

05:35

علی اکبر شبه پیمبر

علی اکبر شبه پیمبر

04:35

زوج تکواندو کار

زوج تکواندو کار

02:55

مهمونی

مهمونی

03:35

گذر هفت پیچ

گذر هفت پیچ

05:35

استعدادهای خوانندگی

استعدادهای خوانندگی

04:35

منتخبین شما در مسابقه خوانندگی

منتخبین شما در مسابقه خوانندگی

05:35

پروفسورِ هنرمند

پروفسورِ هنرمند

02:55

پدر ستون خونه ست  

پدر ستون خونه ست  

05:35

خاطرات پرفسور مشهور از دفاع مقدس

خاطرات پرفسور مشهور از دفاع مقدس

04:35

دلاورمردی های شهید دوران در دفاع مقدس

دلاورمردی های شهید دوران در دفاع مقدس

05:35

خاطرات با مزه علیرضا خمسه از سربازی

خاطرات با مزه علیرضا خمسه از سربازی

02:55

علی (ع)

علی (ع)

03:35

دف نوازی در عید غدیر

دف نوازی در عید غدیر

05:35

حب علی

حب علی

03:35

عطر ولایت

عطر ولایت

03:35

سادات و عید غدیر

سادات و عید غدیر

05:35

چالش خوانندگی

چالش خوانندگی

01:35

امیرالمومنین حیدر

امیرالمومنین حیدر

03:35

ساخت کمدی در روزهای جنگ

ساخت کمدی در روزهای جنگ

04:35

ترانه قشقایی

ترانه قشقایی

06:44

باخ باخ

باخ باخ

04:00

علی جان فاتح خیبر

علی جان فاتح خیبر

03:39

دختر کار آفرین دهه هفتادی

دختر کار آفرین دهه هفتادی

12:32

ترانه محلی

ترانه محلی

02:48