تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
کری تیم ملی در قطر

کری تیم ملی در قطر

01:40

بی هوای تو

بی هوای تو

02:37

ایرانیم

ایرانیم

03:04

بلبل شیرازی

بلبل شیرازی

11:17

خوراک روح

خوراک روح

04:50

دومین کتاب جنگ و صلح 

دومین کتاب جنگ و صلح 

03:04

اسب سواری

اسب سواری

03:39

سرود ظهور

سرود ظهور

06:31

دکتر احمد عریان

دکتر احمد عریان

24:52

نقکده

نقکده

02:15

گل انار

گل انار

02:28

بلدی قهوه درست کنی؟

بلدی قهوه درست کنی؟

09:57

خاطرات بازیگر شیرازی از مستند آینه داران

خاطرات بازیگر شیرازی از مستند آینه داران

01:35

نگهداری از اماکن تاریخی دغدغه مخترع شیرازی

نگهداری از اماکن تاریخی دغدغه مخترع شیرازی

05:35

خاطرات فوتبالی شاه غلام 

خاطرات فوتبالی شاه غلام 

05:35

آخرین وضعیت شیراز پس از  بارندگی های اخیر

آخرین وضعیت شیراز پس از  بارندگی های اخیر

05:35

بازار حاج اصغر

بازار حاج اصغر

05:35

حال مزرعه دلتون چطوره؟

حال مزرعه دلتون چطوره؟

05:35

علی اکبر شبه پیمبر

علی اکبر شبه پیمبر

04:35

زوج تکواندو کار

زوج تکواندو کار

02:55

مهمونی

مهمونی

03:35

گذر هفت پیچ

گذر هفت پیچ

05:35

استعدادهای خوانندگی

استعدادهای خوانندگی

04:35

منتخبین شما در مسابقه خوانندگی

منتخبین شما در مسابقه خوانندگی

05:35

پروفسورِ هنرمند

پروفسورِ هنرمند

02:55

پدر ستون خونه ست  

پدر ستون خونه ست  

05:35

خاطرات پرفسور مشهور از دفاع مقدس

خاطرات پرفسور مشهور از دفاع مقدس

04:35

دلاورمردی های شهید دوران در دفاع مقدس

دلاورمردی های شهید دوران در دفاع مقدس

05:35

خاطرات با مزه علیرضا خمسه از سربازی

خاطرات با مزه علیرضا خمسه از سربازی

02:55

علی (ع)

علی (ع)

03:35