مهار تورم، رشد تولید
جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
آیینه دل من

آیینه دل من

04:11

حمل و نقل نوروزی

حمل و نقل نوروزی

13:43

ماهی گلی هفت سین

ماهی گلی هفت سین

06:06

شاعر طنز پرداز

شاعر طنز پرداز

08:48

سینمایی آقای امیدوار

سینمایی آقای امیدوار

04:37

گناه

گناه

03:07

کشور کهن

کشور کهن

03:36

بازیگری یک شبه ره صدساله رفتن نیست

بازیگری یک شبه ره صدساله رفتن نیست

01:14

خورشید

خورشید

02:40

شعر طنز شیرازی

شعر طنز شیرازی

01:24

دردانه موسیقی

دردانه موسیقی

03:19

دلیل انتخاب بازیگری

دلیل انتخاب بازیگری

03:22

آشپزی خانم کارگردان

آشپزی خانم کارگردان

01:32

اولین فیلم دفاع مقدس در شیراز

اولین فیلم دفاع مقدس در شیراز

01:19

ترانه حال دلم

ترانه حال دلم

02:48

دلتنگی های استاد فیلی

دلتنگی های استاد فیلی

03:15

دردانه فارس امین تارخ

دردانه فارس امین تارخ

02:32

پرتم نموده بیرون

پرتم نموده بیرون

01:32

بازیگر خشو آتیه مرتضی جودکی

بازیگر خشو آتیه مرتضی جودکی

10:22

گلخانه

گلخانه

04:25

چشمهای عاشق

چشمهای عاشق

03:52

بازم عیده

بازم عیده

03:12

پهلوان شیراز

پهلوان شیراز

02:05

عباس محبوب

عباس محبوب

15:31

پوی پتی

پوی پتی

01:05

حمد و سنای پروردگار با حکایت زیبای سعدی

حمد و سنای پروردگار با حکایت زیبای سعدی

04:07

تو را که دارم

تو را که دارم

03:26

علی کاظمی

علی کاظمی

23:59

شما برای عیدی چی میخرید

شما برای عیدی چی میخرید

06:00

صلی علی محمد

صلی علی محمد

04:00