رشادت های شهیدان کردگاری

برنامه های تلویزیونی

حکایت فتح، روای رشادت های شهیدان کردگاری

این برنامه چهارشنبه شب ها حدود ساعت 21:15 از آنتن صدا و سیمای مرکز فارس پخش می شود.

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۲ آبان ۱۳۹۹