مراقبت های بیماران قلبی و دیابتی در ایام کرونا

سلامت باشید

 دستورالعمل های مراقبتی از بیماران دیابتی و قلبی در برابر کرونا
دکتر ایلامی فلوشیپ عمومی در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۴ آبان ۱۳۹۹