مشکلات آب فسا و برداشت انار در ارسنجان

در استان

این قسمت از در استان  به گزارشی از برداشت انار در شهرستان ارسنجان و اجرای طرح ساخت پل بر روی رودخانه در شهرستان فسا میپردازد

رویداد های استان فارس
۲۹ آبان ۱۳۹۹