تجلیل حریرچی از خانواده شهیده مدافع سلامت

خوشا شیراز

دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از خانواده شهیده مریم رحیمی در برنامه خوشا شیراز تجلیل کرد.

 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱ آذر ۱۳۹۹