آخرین وضعیت مقابله با کرونا در فارس

کرونا

 دکتر قاسمپور ،جانشین استاندار فارس در ستاد کرونا 
#باشما

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۳ آذر ۱۳۹۹