کسب و کار دیجیتال

صبحگاهی

آموزش اصول کسب و کار دیجیتال در برنامه صبح پارسی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
۱۸ آذر ۱۳۹۹