اولین شهید مدافع سلامت جهرم

در استان

تشییع و بدرقه شهید مدافع سلامت داوود علیان کارشناس واحد پیشگیری از بیماری ها در جهرم

رویداد های استان فارس
۲۰ آذر ۱۳۹۹