از بی خیالی علیرضا طلیسچی تا عاشقی گرشا

خوشا شیراز

از بی خیالی علیرضا طلیسچی تا عاشقی گرشا رضایی در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۹ آذر ۱۳۹۹